Oferta warsztatów dla uczniów


Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In Gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, których koszty pokrywane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa). Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie, rozwój oraz profilaktykę. W ramach współpracy opracowujemy projekt oraz tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych). Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, których potrzebujecie.

Poniżej znajdą Państwo 5 najpopularniejszych prowadzonych przez nas warsztatów. W przypadku potrzeb indywidualnych, jesteśmy w stanie stworzyć tematyczny program warsztatów dostosowany do danej klasy lub grupy.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

✉ razem@razem.pl lub dzwoniąc ✆ 58 620 91 99.

1. Cyberprzemoc

Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – pokoleniem Internetu. Coraz to młodsze dzieci aktywnie uczestniczą w wirtualnym świecie. Przebywają permanentnie on-line relacjonując czynności dnia codziennego na portalach społecznościowych. Zmianom uległ nawet ich język. Uczucia wyrażane są poprzez emotikony, skróty. Zrozumiałbyś gdyby ktoś powiedział do Ciebie „iksde”, „LOL” albo to, że jego wymarzonym zawodem jest zostanie „influencerem”, „zbicie fejmu i hajsu”? Patrząc na to z boku odnosimy wrażenie obcowania z przybyszami z innej planety. Od poprzedniej generacji różni ich fakt, że Internet jest dla nich w zasadzie środowiskiem naturalnym, a technologia – głównym źródłem poszerzania wiedzy i autorytetem. Problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtualny. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że dziecko jest na nie bardzo podatne. Często sami rodzice nie mają świadomości tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka. Dzięki fachowej wiedzy i nauce odpowiednich umiejętności, młodzież jest w stanie rozpoznać zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować.

2. Pułapki uzależnień

Szybkie tempo życia, kult pięknego ciała promowany przez media, wyścig szczurów, stres, ciągłe poszukiwanie mocnych wrażeń i przyjemności, – to wszystko powoduje, że nastolatki mogą popaść w uzależnienia, o jakich się naszym dziadkom nie śniło. Problem uzależnień wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy warsztaty ukazujące szerokie spektrum współczesnych zagrożeń. Począwszy od używek takich jak dopalacze, alkohol, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana, poprzez uzależnienia od Internetu, gier, syndromu FOMO, sportu czy chorobliwie zdrowego odżywiania. Zajęcia mają na celu zobrazowanie młodzieży faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych ze przyjmowania używek, a także mechanizmów, które powodują, że młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Uczniowie podczas warsztatów mają szansę skonfrontować swoją, często potoczną, wiedzę z rzetelnymi informacjami nt. wpływu używek na ich zdrowie i zachowanie. Niezbędnym elementem warsztatu jest także nauka postaw asertywnych.

3. Budowanie pozytywnych relacji w grupie - integracja

W wieku dojrzewania ogromne znaczenie mają relacje interpersonalne z rówieśnikami. W pewnym momencie rozwojowym potrafią one przeważyć nad relacjami z rodziną. Dzieci i młodzież znaczną część dnia spędzają wśród rówieśników z klasy, stawiając ich opinie za wyznacznik i autorytet. Środowisko klasowe, relacje, panujący klimat, mają wpływ na efektywność nauki uczniów, ich samoocenę, umiejętność współpracy i wzajemnej pomocy. Warsztaty integracyjne mają na celu nie tylko wzajemne poznanie, ale również naukę współpracy, ukazanie korzyści ze wzajemnego szacunku i pomocy oraz wsparcie w samorozwoju uczniów. Warsztaty stwarzają możliwość diagnozy wzajemnych relacji, poprawy atmosfery klasowej oraz wsparcie uczniów w rozwoju relacji interpersonalnych wewnątrz zespołu klasowego.

4. Bodypositive, czyli ciałopozytywność

Żyjemy w czasach mediów społecznościowych, gdzie wszystko jest „idealne”. Promowane kanony piękna dalece odbiegają od rzeczywistości. Dzieci od najmłodszych lat karmione są zdjęciami szczupłych, umięśnionych i perfekcyjnych ciał. Łatwo zatracić w tym wszystkim zdrowy osąd. Nastolatki zaczynają nierzadko z negatywnymi skutkami dla zdrowia dążyć do internetowych ideałów, stłamszona zostaje kiełkująca w młodym wieku samoocena oraz akceptacja. Pozostaje to w ścisłym związku z pogłębiającą się zachorowalnością na depresję bądź zaburzenia odżywiania. Warsztaty mają za zadanie uświadomić, że kreowane w social mediach obrazy, publikowane zdjęcia, nie zawsze są prawdziwe i nie oddają w stu procentach tego, jak dana osoba na nich wygląda oraz jakie ma życie. Są odpowiedzią na świat pełen filtrów na Instagramie, nierealnego kanonu piękna, wymuszonych póz i sztuczności. Zachęcają do życia w zgodzie z samym sobą, racjonalnego postrzegania własnego ciała, docenieniem piękna płynącego z innych wartości, niż to, co widzimy na pierwszy rzut oka oraz radości płynącej z akceptacji swojego ciała.

5. Kreatywne techniki uczenia się

Nauka wcale nie musi być nudna! Zwłaszcza dzięki warsztatom opierającym się na wnioskach badań „odczarowujących” nudny i nużący obraz przyswajania wiedzy.Jednym z problemów edukacji w Polsce jest brak umiejętności uczenia się. Wielu uczniów najczęściej uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu większość materiału zapomina. Adekwatnie dobrana metoda wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy, może przyczynić się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki. Podczas zajęć w sposób przystępny zaprezentowane zostaną ostatnie odkrycia dotyczące pamięci, funkcji mózgu oraz przyswajania wiedzy. Uczniowie poznają swoje mocne i słabsze strony, style uczenia się, kreatywne metody zapamiętywania, sposoby angażowania wszystkich naszych zmysłów oraz wyobraźni w proces nauki.Wiedza ta pomoże dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystywać drzemiący w nas potencjał uzyskując lepsze wyniki swojej pracy.