Katarzyna Sekuła

p.o. Dyrektor Ośrodka RAZEM

psycholog, trener

Praca w branży edukacyjnej sprawiła, że zaczęłam postrzegać organizację relacji międzyludzkich jako inwestycję nie tylko w sprawnie działające przedsiębiorstwo, ale w całe środowisko. Z tego powodu szkolenia, które tworzę i organizuję, opierają się zarówno na poszerzaniu wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, jak i dążeniu do poznania mechanizmów funkcjonowania obowiązującej kultury. Prowadzę szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych. Wiedzę i doświadczenie zdobyłam pracując w gdyńskich placówkach oświatowych oraz w gdańskim Centrum Interwencji Kryzysowej.


Kamila Cyran

psycholog, trener

Pracuję z dziećmi na każdym etapie rozwojowym dostosowując tok spotkań do indywidualnych potrzeb oraz przejawianych trudności. W swojej pracy cenię kreatywne podejście oraz uwzględnienie unikalnego potencjału jaki ma w sobie każde dziecko. Prowadzę konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe psychostymulujące dziecięcy rozwój, oraz szkolenia i warsztaty profilaktyczne. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych.


Joanna Myszko

psycholog

Pracuję z dziećmi na etapie szkoły podstawowej dostosowując tok spotkań do indywidualnych potrzeb oraz przejawianych trudności. Prowadzę konsultacje indywidualne oraz warsztaty profilaktyczne. Doświadczenie zdobywałam pracując w licznych placówkach oświatowych pełniąc funkcję psychologa szkolnego.


Marzanna Mróz

pedagog, neuroterapeuta, terapeuta pedagogiczny

Jestem pedagogiem (specjalizacja oligofrenopedagogika), neuroterapeutą (II° neuroterapii EEG Biofeedback) i terapeutą pedagogicznym (I° stopień specjalizacji). Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w diagnozie pedagogicznej oraz w prowadzeniu zajęć warsztatowych (m.in. profilaktyka uzależnień, w tym behawioralnych, komunikacja, integracja). Nauczyciel dyplomowany oraz współautorka programu „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”.


Izabela Piotrowska

psycholog, arteterapeuta, psychoterapeuta

Pracuję w nurcie terapii ericksonowskiej, opierając się na zasobach wewnętrznych klienta. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par/małżeństw.


Jakub Ubych

informatyk, ekspert w dziedzinie cyberprzemocy i infoholizmu


Urszula Truchel

trener z zakresu cyberprzemocy i infoholizmu


Karolina Michalak

trener z zakresu cyberprzemocy i infoholizmu