Oferta szkoleń rad pedagogicznych


Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In Gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, których koszty pokrywane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa). Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie, rozwój oraz profilaktykę. W ramach współpracy opracowujemy projekt oraz tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych). Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, których potrzebujecie. 


Praca z dziećmi i młodzieżą jest zarówno źródłem satysfakcji, jak i wyzwaniem. W obliczu zmian zachodzących w życiu współczesnej młodzieży, zadaniem nauczycieli i pedagogów jest podążanie za nimi oraz rozwój własnego warsztatu wychowawczego. Nasza oferta wychodzi naprzeciw tym zadaniom umożliwiając wzbogacanie wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą. Istnieje także możliwość przygotowania szkolenia z zagadnień, które Państwa interesują, a których nie ma na poniższej liście.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

 ✉ razem@razem.pl lub dzwoniąc ✆ 58 620 91 99.1. Cyberprzemoc

Ośrodek RAZEM w 2011 roku przeprowadził badania wśród młodzieży województwa pomorskiego na temat korzystania z Internetu. Wyniki dostarczyły nam realnej wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi stykają się młodzi ludzie w świecie wirtualnym, a potem często w także w tym realnym. W roku 2015 ponowiliśmy badania w Gdyni. Dzięki tym wynikom i ciągłej obserwacji nastolatków w cyberprzestrzeni możemy przekazać jak najbardziej aktualną wiedzę na temat zachowań związanych z Internetem wśród młodzieży. Nauczyciel pozna narzędzie do oceny uzależnienia, dowie się o realnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci, a także zapozna się z narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie potrafił rozpoznać cyberprzemoc i adekwatnie zareagować w oparciu o procedury i przepisy prawne.


2. Depresja i próby samobójcze

Kiedyś uważano, że na depresję cierpią jedynie dorośli. Depresji u dzieci i młodzieży nie zauważono dlatego, że nikt nie pytał dzieci o ich uczucia. Świadomość ludzi dorosłych na temat specyfiki oraz skali zjawiska jest kluczowym elementem w reagowaniu i udzielaniu pomocy młodzieży w stanie obniżonego nastroju, zaobserwowanej autoagresji i depresji. Szkolenie ma na celu ułatwić rozpoznawanie pierwszych sygnałów świadczących o problemach emocjonalnych młodych ludzi oraz zwiększyć świadomość zagrożeń z nich wynikających. Nauczyciele mają szansę wypracować wspólne metody pomocy nastolatkom w przypadku problemów życiowych oraz procedury szkolne pozytywnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych.


3. Uzależnienia

Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy szkolenie rady pedagogicznej na temat używek występujących wśród młodzieży ukazujące szerokie spektrum współczesnych zagrożeń. Począwszy od używek takich jak dopalacze, alkohol, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana, poprzez uzależnienia od Internetu, gier, syndromu FOMO, sportu czy chorobliwie zdrowego odżywiania. Szkolenie ma na celu zobrazowanie faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych z przyjmowaniem przez młodzież używek. Grono pedagogiczne pozna mechanizmy, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Nauczyciele zwiększą swoją świadomość na temat miejsc w Internecie stanowiących zagrożenie dla młodzieży szukającej recepty na oderwanie się od rzeczywistości oraz nauczą się adekwatnie i skutecznie reagować w przypadku zauważenia zagrożenia wśród podopiecznych.


4. Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

W swej codziennej pracy nauczyciele zmagają się z ogromem zadań. Zespół klasowy to zbiór indywidualności – każdy uczeń ma swoją historię, potrzeby oraz słabsze strony. Coraz cześciej zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży uznaję się za następstwo rozwoju technologicznego oraz szybkiego tempa ludzkiego życia. Stoją one na przeszkodzie zdrowego funkcjonowania ucznia, jak i prawidłowych relacji w całej klasie. Szkolenie ma na celu zaprezentować wachlarz najczęściej napotykanych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, z którymi nauczyciele obecnie spotykają się w swojej pracy. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o sposoby rozpoznawania problemu, wstępnej diagnozy rodzaju zaburzenia, wskazówek oraz metod pracy wspierających prawidłowy rozwój dziecka.


5. Seksualność moich uczniów

U młodzieży nastąpił wzrost zachowań seksualnych a postrzeganie własnego ciała często podyktowane jest internetowym, oderwanym od rzeczywistości trendom. Dorosłym trudno jest rozmawiać z nastolatkami o seksie. A warto, bo inaczej dziecko i tak znajdzie informacje: w Internecie albo od znajomych. Niestety, nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek sobie poradził w trudnych sytuacjach, rozumiejąc w zdrowy sposób zmiany zachodzące we własnym ciele. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju i seksualności dzieci i młodzieży, a szczególnie profilaktyki przedwczesnej seksualizacji i agresji seksualnej. Nauczyciel dowie się jakie występują ryzykowne zachowania sfery seksualnej młodzieży oraz jak im przeciwdziałać. Nieodłącznym elementem szkolenia jest pokazanie jak rozmawiać z nastolatkami na wrażliwe dla nich tematy, aby młodzież chciała otworzyć się przed dorosłymi.