Oferta szkoleń dla rodziców


Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In Gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, których koszty pokrywane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa). Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie, rozwój oraz profilaktykę. W ramach współpracy opracowujemy projekt oraz tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych). Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, których potrzebujecie. 


Każde szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji i trwa około 45 min. Dzięki szkoleniom dla rodziców staramy się wspólnie z dyrekcją, pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym oraz wychowawcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze tematy. Warto zwrócić uwagę, że wiele z nich nieprzypadkowo pokrywa się z tematami dla zespołów klasowych.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

 ✉ razem@razem.pl lub dzwoniąc ✆ 58 620 91 99.1. Cyberprzemoc

Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – pokoleniem Internetu. Coraz to młodsze dzieci aktywnie uczestniczą w wirtualnym świecie. Przebywają permanentnie on-line, relacjonując czynności dnia codziennego na portalach społecznościowych. Zmianom uległ nawet ich język. Uczucia wyrażane są poprzez emotikony, skróty. Zrozumiałbyś gdyby ktoś powiedział do Ciebie „iksde”, „LOL” albo to, że jego wymarzonym zawodem jest zostanie „influencerem”, „zbicie fejmu i hajsu”? Patrząc na to z boku odnosimy wrażenie obcowania z przybyszami z innej planety. Od poprzedniej generacji różni ich fakt, że Internet jest dla nich środowiskiem naturalnym, a technologia – głównym źródłem poszerzania wiedzy i autorytetem. 
Problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtualny. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że dziecko jest na nie bardzo podatne. Często sami rodzice nie mają świadomości tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk jak cyberprzemoc czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka. Rodzic pozna narzędzie do oceny uzależnienia, dowie się o realnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci, a także zapozna się z narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie potrafił rozpoznać cyberprzemoc i adekwatnie zareagować w oparciu o procedury i przepisy prawne.


2. Depresja i próby samobójcze

Kiedyś uważano, że na depresję cierpią jedynie dorośli. Depresji u dzieci i młodzieży nie zauważono dlatego, że nikt nie pytał dzieci o ich uczucia. Świadomość ludzi dorosłych na temat specyfiki oraz skali zjawiska jest kluczowym elementem w reagowaniu i udzielaniu pomocy młodzieży w stanie obniżonego nastroju lub depresji. Szkolenie ma na celu ułatwić rozpoznawanie pierwszych sygnałów świadczących o problemach emocjonalnych młodych ludzi oraz zwiększyć świadomość zagrożeń z nich wynikających. Rodzice mają szansę wypracować wspólne metody pomocy nastolatkom w przypadku problemów życiowych. Szkolenie zwiększy także jakość i efektywność komunikacji z własnym dzieckiem.3. Uzależnienia

Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy szkolenie dla rodziców na temat używek występujących wśród młodzieży ukazujące szerokie spektrum współczesnych zagrożeń. Począwszy od używek takich jak dopalacze, alkohol, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana, poprzez uzależnienia od Internetu, gier, syndromu FOMO, sportu czy chorobliwie zdrowego odżywiania. Szkolenie ma na celu zobrazowanie faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych z przyjmowaniem przez młodzież używek. Rodzice poznają mechanizmy, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień, podniosą swoją świadomość na temat miejsc w Internecie stanowiących zagrożenie dla młodzieży szukającej recepty na oderwanie się od rzeczywistości oraz nauczą się adekwatnie i skutecznie reagować w przypadku zauważenia zagrożenia u swoich dzieci.


4. W obliczu opinii i orzeczenia, czyli zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

Coraz cześciej zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży uznaję się za następstwo rozwoju technologicznego oraz szybkiego tempa ludzkiego życia. Stoją one na przeszkodzie zdrowego funkcjonowania dziecka w szkole, w rodzinie, a także w społeczeństwie. Szkolenie ma na celu zaprezentować wachlarz najczęściej napotykanych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, które mogą stać się problemem każdego współczesnego rodzica. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o sposoby rozpoznawania problemu, wstępnej diagnozy rodzaju zaburzenia, wskazówek oraz metod pracy wspierających prawidłowy rozwój dziecka.


5. Seksualność mojego dziecka

U młodzieży nastąpił wzrost zachowań seksualnych. Mimo tego dorosłym wciąż trudno jest rozmawiać z nastolatkami o seksie. A warto, bo inaczej dziecko i tak znajdzie informacje: w Internecie albo od znajomych. Niestety, nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek poradził sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju i seksualności dzieci i młodzieży, a szczególnie profilaktyki przedwczesnej seksualizacji i agresji seksualnej. Rodzic dowie się o występujących ryzykownych zachowaniach sfery seksualnej młodzieży oraz jak im przeciwdziałać. Nieodłącznym elementem szkolenia jest zaprezentowanie sposobu rozmowy z nastolatkami na wrażliwe dla nich tematy, tak aby młodzież chciała otworzyć się przed rodzicami.