CENNIK


 • badanie psychologiczno – pedagogiczne (dysleksja / dysgrafia / dysortografia)

  390 zł

 • konsultacja psychologiczna

  120zł

 • konsultacja pedagogiczno – wychowawcza

  120zł

 • terapia indywidualna / rodzinna / pary

  100zł

Zapytania dotyczące cennika szkoleń:

 • warsztatów dla młodzieży
 • rad pedagogicznych
 • spotkań z rodzicami
 • szkoleń tematycznych

prosimy kierować poprzez e-mail: razem@razem.pl 

lub dzwoniąc pod numer telefonu: 58 624 05 09