Badania


Ośrodek psychologiczno – pedagogiczny RAZEM oferuje diagnostykę psychologiczną w zakresie:

→ diagnozy intelektu,

→ diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyka dysleksji, dysleksji, dysgrafii, dysortografii).Jak przeprowadzamy badania?

Dokładamy wszelkich starań, aby proces badania w naszym ośrodku przebiegał sprawnie. Wyróżnia nas krótki czas oczekiwania zarówno na termin badania, jak i na późniejszą opinię. Spotkanie trwa ok. 2,5 godziny. Składa się na nie badanie pedagogiczne oraz psychologiczne. Nasi doświadczeni specjaliści sprawiają, że atmosfera badania jest przyjazna, co pozwala dziecku zaprezentować w pełni swoje zasoby. Wyniki badań są omawiane indywidualnie, aby szczegółowo wyjaśnić zalecenia oraz wskazać możliwości do dalszej pracy w obliczu napotkanych trudności.

Zgodnie ze zmianą w art. 71b ustawy o systemie oświaty z dnia 23 sierpnia 2001 roku (Dz. U. Nr 111 poz. 1194) opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym niepubliczne specjali>styczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.