Warsztaty dla uczniów

Tworzymy wspólne projekty ze szkołami

Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, które finansowane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa).

Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie. W ramach współpracy razem opracowujemy projekt, tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych).

Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, które potrzebujecie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: razem@razem.pl lub dzwoniąc na numer 58 620 91 99

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW:

Każdy warsztat prowadzony jest w formie dwugodzinnej (dwie godziny lekcyjne).

Tyle pokus dookoła a ja sam
Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy warsztaty na temat używek występujących wśród młodzieży takich jak dopalacze, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana, a także alkohol. Zajęcia mają na celu zobrazowanie młodzieży faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych ze przyjmowania używek, a także mechanizmów, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Uczniowie podczas warsztatów mają szansę skonfrontować swoją, często potoczną wiedzę z rzetelnymi informacjami nt. wpływu używek na ich zdrowie i zachowanie. Aby skutecznie przeciwdziałać uzależnieniom, niezbędnym elementem warsztatu jest także nauka postaw asertywnych.
RAZEM przeciw AGRESJI
Agresja sama w sobie, i w swych wielu przejawach zaskakuje i niepokoi coraz nowymi manifestacjami. Jej skala przeraża. Warsztaty mają w szczególności na celu zapoznanie z tematem agresji i skutecznymi sposobami na jej rozładowanie. Uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą pojęcia agresji i zachowań agresywnych, zapoznają się z przyczynami i metodami rozwiązania konfliktów, poznają metody radzenia sobie ze złością i agresją, zdobędą informacje o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Dowiedzą się jak budować dobre relacje z rówieśnikami oparte na przyjaźni i tolerancji.
Mam się dobrze
W wieku dojrzewania ogromne znaczenie mają relacje interpersonalne z rówieśnikami, nie tylko te w świecie realnym, ale również w Internecie. Niejednokrotnie, to one kształtują obraz samego siebie i samoocenę młodego człowieka. Proponowany warsztat pokazuje młodzieży w jaki sposób budować pozytywne i relacje, a także stawiać swoje granice. Te elementy są niezbędne do zbudowania wysokiej i stabilnej samooceny. Poza tym uczeń zyska większy wgląd we własne potrzeby i wartości, a także uświadomi sobie potrzeby i perspektywę innych osób.
Nauczyć się uczyć
Podczas nauki szkolnej uczeń zdobywa ogromne ilości wiedzy z różnych dziedzin. W związku z tym niejednokrotnie spotyka się z tym, że nie potrafi w odpowiedni sposób przyswoić materiału. Najczęstszym problemem nie jest jednak brak umiejętności, a słaba znajomość technik które ułatwiają naukę.Celem tych zajęć jest diagnoza własnego sposobu uczenia się, a także nauka odpowiednich do naszych preferencji metod przyswajania wiedzy, które spowodują, że proces uczenia stanie się bardziej ciekawy i efektywny. Uczniowie mogą na warsztatach przećwiczyć nowe metody nauki oraz przekonać się o ich skuteczności.
Jestem wyluzowany
Presja szkoły, rodziców, indywidualne ambicje młodych ludzi oraz wizja wymarzonej szkoły czy pracy- wszystkie te czynniki, paradoksalnie, mogą obniżać poziom motywacji w osiąganiu wysokich wyników. Często przyczyną niepowodzeń jest stres, z którym ciężko sobie poradzić. Warsztaty to doskonała okazja do poznania jakie sytuacje wywołują u uczniów stres, technik radzenia sobie z nimi, a także sprawdzenia nowej wiedzy na własnej skórze. Zajęcia uświadamiają młodzieży, że stres towarzyszy nam codziennie i każdy z nas ma swoje własne, “autorskie” sposoby aby go wykorzystać w sposób konstruktywny.
Kiedy mówię, to mnie słychać
W dobie minimalnego i szybkiego przepływu komunikacji, przekaz pomiędzy młodymi osobami staje się coraz bardziej nieczytelny, a także pojawia się coraz więcej barier komunikacyjnych. To powoduje wzrost nieporozumień i agresji rówieśniczej. Jednym z zasobów, które należy rozwijać u młodych ludzi to pokojowe rozwiązywanie konfliktów, a także radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Skuteczność odnoszą w tym warsztaty psychologiczne, podczas których uczniowie nabywają podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji, poznają bariery komunikacyjne i uczą się je zwalczać.
Kiedy szkoła zaczyna nudzić
Jednym z wyzwań z jakimi borykają się nauczyciele i rodzice jest zachęcenie do nauki swoich podopiecznych. Uczniowie często nie wykazują chęci do podtrzymywania zaczętych działań związanych z obowiązkami szkolnymi, co przekłada się na jakość ocen i liczbę opuszczanych lekcji. Warsztaty mają na celu przedstawienie uczniom  sposobów planowania zadań i realizacji wcześniej ustalonych celów. Poza tym uczeń nabędzie umiejętności zarządzania sobą w czasie, co znacznie zwiększy jego motywację do nauki. Dobrze zorganizowany czas nie tylko pomoże w osiągnięciu lepszych wyników w nauce, ale także wpłynie na jakość spędzanego czasu wolnego.  
Ja jestem innym Ty
Bardzo ważna we współczesnym świecie jest tolerancja. Nierzadko jednak w szkole dostrzegamy problem braku tolerancji w stosunku do niektórych uczniów. Ma to różne podłoże, zaczynając od różnic pomiędzy wyznaniami na różnicach w ubiorze czy statusie materialnym kończąc. Dlatego tak ważne jest aby młodzi ludzie od najmłodszych lat rozwijali się w atmosferze tolerancji dla innych osób. Celem spotkania jest poznanie zagadnień tolerancji i dyskryminacji, a także mechanizmów odpowiadających tym zjawiskom. Ponadto uczestnik warsztatów wzmocni u siebie postawę tolerancyjną.
Idę swoją ścieżką ku swoim celom
Na każdym etapie rozwoju uczniowi zadaje się pytanie co lubi robić, do jakiej szkoły chce iść, kim chce być w przyszłości. Natomiast dla młodego człowieka to ogromne wyzwanie aby odpowiedzieć na takie pytania. Często nie jest on świadomy swoich mocnych stron, preferencji i umiejętności nie wspominając już o rynku pracy. Celem warsztatu jest zdobycie przez młode osoby wiadomości na swój temat, a także informacji jak może te informacje wykorzystać. Dla starszych uczniów oferujemy także warsztaty z rynku pracy i sposobów poruszania się po nim. Takie elementy pozwolą łatwiej dopasować odpowiednią ścieżkę rozwoju.
Integracja klasy
Dzieci i młodzież znaczną część dnia spędzają wśród rówieśników z klasy. Środowisko klasowe ma wpływ na efektywność nauki uczniów, ich samoocenę, umiejętność współpracy i wzajemnej pomocy. Warsztaty integracyjne mają na celu nie tylko wzajemne poznanie, ale również naukę współpracy, ukazanie korzyści ze wzajemnego szacunku i pomocy oraz wsparcie w samorozwoju uczniów. Warsztaty stwarzają możliwość diagnozy wzajemnych relacji, poprawy atmosfery klasowej oraz wsparcie uczniów w rozwoju relacji interpersonalnych wewnątrz zespołu klasowego.
Jeszcze tylko 5 minut i wyłączam
Wraz z rozwojem mediów elektronicznych i wzrostem ich popularności, problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtualny. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że dziecko jest na nie bardzo podatne. Często sami rodzice nie mają świadomości tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka. Dzięki fachowej wiedzy i nauce odpowiednich umiejętności, młodzież jest w stanie rozpoznać zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować.
Zanim będzie za późno
Warsztaty z tej tematyki dotyczą zagadnień związanych ze sferą fizyczną, psychiczną i emocjonalną rozwoju młodego człowieka. Dzięki warsztatowi uczniowie będą lepiej rozumieli siebie i zmiany, jakie zachodzą w ich rozwoju. Poza tym nabędą podstawową wiedzę dotyczącą zjawiska samobójstw, a także nauczą się rozpoznawać czynniki ryzyka. Zapozna się ze strategiami rozwiązywania problemów, które znacznie ułatwią mu radzenie sobie ze zmianami zarówno własnymi jak i otoczenia.