Tożsamość – chętnie przyjmę

Szkolenie dla nauczycieli
Tożsamość – chętnie przyjmę

 

 

Świat daje mi tyle możliwości. Mogę zostać kim chcę i żyć jak chcę.
Od dzisiaj będę…

Kim ja właściwie chcę być?

 

 

Wielu nastolatków zmaga się z problemem swojej tożsamości. Ma wiele pytań i wątpliwości. Odpowiedzi niestety często szuka w Internecie, a mógłby chociażby zapytać wychowawcy czy nauczyciela, którego lubi.

Celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom podstaw wiedzy z zakresu seksuologii wraz z ukazaniem jej powiązań z naukami społecznymi, w tym psychologicznymi.
Szkolenie ukazuje proces tworzenia się u nastolatków tożsamości:

 • seksualnej
 • psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań płci i seksualności
 • rozwoju seksualnego w kulturze, a zwłaszcza w mediach

 

Uczestnicy nabędą i usystematyzują wiedzę o funkcjonowaniu seksualnym nastolatków w odniesieniu do czynników psychologicznych. Nauczą się odróżniać mity seksualne od faktów, oswoją się z terminologią seksuologiczną na użytek swojej pracy edukacyjnej z młodzieżą.
Uczestnikom szkolenia łatwiej będzie rozumieć i poprowadzić ucznia w złożoności czynników wpływających na seksualność. Poznają także zakres tych przejawów seksualności, które określa się mianem „normy seksualnej”. Po szkoleniu nauczycielowi łatwiej będzie rozmawiać z uczniem o niewątpliwie trudnym temacie jakim jest seksualność mając wiedzę opartą o rzetelne dane.

Ważnymi wyznacznikami dzisiejszej dobrej szkoły są rozwijające się u uczniów:

 • poczucie bezpieczeństwa, w szczególności to związane z własną seksualnością
 • akceptacja wobec zachodzących w ich życiu zmian związanych z rozwojem tożsamości seksualnej
 • oraz wiedza do kogo mogą się zwrócić z nurtującym ich pytaniem.

 

Korzyści dla nauczyciela biorącego udział w szkoleniu:

 • poznanie terminologii związanej z rozwojem seksualnym młodzieży
 • zrozumienie mechanizmów rozwoju seksualnego dzieci i nastolatków
 • przygotowanie do tworzenia atmosfery szacunku, zaufania i bezpieczeństwa
 • poszerzenie własnych postaw związanych z tolerancja
 • podniesienie kompetencji osobistych
 • poznanie kodu mediów młodzieżowych i adekwatne reagowanie na ten kod
 • umiejętność rozpoznania i reagowania na zagrożenia wynikające z zagubienia przez młodego człowieka w poszukiwaniu tożsamości