Szkolenia dla rodziców

Tworzymy wspólne projekty ze szkołami

Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, które finansowane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa).

Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie. W ramach współpracy razem opracowujemy projekt, tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych).

Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, które potrzebujecie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: razem@razem.pl lub dzwoniąc na numer 58 620 91 99

 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW:

Każde szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji i trwa około 45 min.

Dzięki szkoleniom dla rodziców staramy się wspólnie z dyrekcją, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze tematy. Warto zwrócić uwagę, że wiele z nich nieprzypadkowo pokrywa się z tematami dla zespołów klasowych.

Ja nic nie brałem…
Problem używek wśród młodych ludzi jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy szkolenie na temat używek występujących wśród młodzieży takich jak dopalacze, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana, a także alkohol. Szkolenie ma na celu zobrazowanie faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych z przyjmowaniem przez młodzież używek. Rodzice zapoznają się z mechanizmami, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Podniosą także swoją świadomość na temat miejsc w Internecie stanowiących zagrożenie dla młodzieży szukającej recepty na odurzenie, oraz nauczą się adekwatnie i skutecznie reagować w przypadku zauważenia zagrożenia wśród podopiecznych.
Zdrowo jem, więcej wiem
Problem zdrowego odżywiania oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży staje się coraz powszechniejszy. Aby utrzymać wysoką samoocenę, efektywność w działaniu, energię do nauki i pracy dzieci i młodzież potrzebują wsparcia dorosłych w tematyce zasad odżywiania, zdrowych nawyków oraz profilaktyce zaburzeń odżywiania. Na szkoleniu rodzice dowiedzą się w jaki sposób rozmawiać z uczniami o odżywianiu, już od najmłodszych lat w szkole oraz jakie przeszkody mogą się pojawić w edukacji żywieniowej. Rodzic pozna zagrożenia jakie towarzyszą nieprawidłowemu odżywianiu oraz poszerzy wiedzę na temat zaburzeń odżywiania.
Zanim będzie za późno

Kiedyś uważano, że na depresję cierpią jedynie dorośli. Depresji u dzieci i młodzieży nie zauważono dlatego, że nikt nie pytał dzieci o ich uczucia. Świadomość ludzi dorosłych na temat specyfiki oraz skali zjawiska jest kluczowym elementem w reagowaniu i udzielaniu pomocy młodzieży w stanie obniżonego nastroju lub depresji. Szkolenie ma na celu ułatwić rozpoznawanie pierwszych sygnałów świadczących o problemach emocjonalnych młodych ludzi oraz zwiększyć świadomość zagrożeń z nich wynikających. Rodzice mają szansę wypracować wspólne metody pomocy nastolatkom w przypadku problemów życiowych. Poza tym zwiększy jakość i efektywność komunikacji z własnym dzieckiem.

Seksualność mojego dziecka
U młodzieży nastąpił wzrost zachowań seksualnych. Dorosłym trudno jest rozmawiać z nastolatkami o seksie. A warto, bo inaczej dziecko i tak znajdzie informacje: w Internecie albo od znajomych. Tyle, że nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek sobie poradził w różnych sytuacjach. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju i seksualności dzieci i młodzież, a szczególnie profilaktyki przedwczesnej seksualizacji i agresji seksualnej. Rodzic dowie się jakie występują ryzykowne zachowania sfery seksualnej młodzieży oraz jak im przeciwdziałać. Nieodłącznym elementem szkolenia jest pokazanie jak rozmawiać z nastolatkami na wrażliwe dla nich tematy, aby młodzież chciała otworzyć się przed rodzicami.  
Król Maciuś Pierwszy
Stawianie granic i wyznaczanie norm może być dla rodzica ogromnym wyzwaniem, ale jest niezwykle ważnym elementem wychowania dziecka. Proponowane szkolenie kierowane jest do rodziców młodszych klas szkół podstawowych oraz ma na celu przybliżenie rodzicom sytuacji, które przyczyniają się do  utraty “władzy” we własnym domu. Rodzice dowiedzą się jak dzieci “manipulują” dorosłymi, aby uzyskać to czego chcą oraz w jaki sposób mogą, bez wszczynania awantury utrzymać swoją pozycję rodzica.
Jeszcze tylko 5 minut i wyłączam
Ośrodek RAZEM w 2011 roku przeprowadził badania wśród młodzieży województwa pomorskiego na temat korzystania z Internetu. Wyniki dostarczyły nam realnej wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi stykają się młodzi ludzie w świecie wirtualnym, a potem często w także w tym realnym.W roku 2015 ponowiliśmy badania w Gdyni. Dzięki tym wynikom i bieżącej aktualizacji wiedzy chcemy przekazać jak najbardziej aktualną wiedzę na temat zachowań związanych z Internetem wśród młodzieży ze szkół w województwie pomorskim. Rodzic pozna narzędzie do oceny uzależnienia, dowie się o realnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci, a także zapozna się z narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie potrafił rozpoznać cyberprzemoc i adekwatnie zareagować w oparciu o procedury i przepisy prawne.
Pokojowe rozwiązywanie konfliktów
Szkolenie ma na celu poznanie alternatywnych dróg rozwiązywania konfliktów powstałych pomiędzy rodzicami a dziećmi. Rodzic poszerzy swoją wiedzę na temat zasad poprawnej komunikacji i aktywnego słuchania oraz rozwinie swoje umiejętności mediacyjne.Komunikacja z dzieckiem jest kluczem do mądrego wychowania. Znajomość zasad skutecznej komunikacji poprawia relację z dzieckiem, pozwala na budowanie satysfakcjonujących więzi rodzinnych. Znajomość najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych ułatwi rozmowę z dzieckiem i da możliwość merytorycznej dyskusji. Szkolenie ma na celu poznanie barier komunikacyjnych, sposobów radzenia sobie z nimi oraz formułowania prawidłowych komunikatów w rozmowie z dzieckiem i nastolatkiem.

Gdyby mi się chciało, to ja bym wszystko
Szkolenie ma na celu pokazanie, jak rodzic może pobudzić dziecko do działania i wzmocnić jego naturalną motywację do uczenia się i kierowania w przyszłości swoim życiem, a także rozwinąć jego pozytywne nastawienie wobec samych siebie. Rodzic pozna rodzaje motywacji – czyli jak sprawić, aby dziecku się chciało chcieć, dowie się jak może wspierać swoje dziecko we wzbudzaniu i utrzymaniu motywacji na optymalnym poziomie oraz co przeszkadza w podejmowaniu działań przez dzieci i młodzież.  

Planowanie czasu nauki swojego dziecka
Dzieci i młodzież wraz z dorastaniem stają się coraz bardziej samodzielne, jednak w kwestii nauki niejednokrotnie potrzebują wsparcia swoich rodziców. Kiedy pojawiają się zaległości, albo trudności z nauką rola rodzica jest niezastąpiona. Właściwe rozplanowanie i wyznaczenie celów nauki może być kluczowe. Proponowane szkolenie ma na celu zapoznanie z przydatnymi technikami planowania czasu nauki dzieci i młodzieży. Rodzic dowie się, jakie są przyczyny niepowodzeń szkolnych i jak może wspierać swoje dziecko w trudach nauki.