Szkolenia dla rad pedagogicznych

Tworzymy wspólne projekty ze szkołami

Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, które finansowane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa).

Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie. W ramach współpracy razem opracowujemy projekt, tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych).

Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, które potrzebujecie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: razem@razem.pl lub dzwoniąc na numer 58 620 91 99

 

RADY PEDAGOGICZNE:

Każde szkolenie trwa 90 min.

 

Dwa w Jedym
W roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych szkół średnich spotkają się absolwenci 8 klas szkoły podstawowej i absolwenci 3 klasy gimnazjum. Pierwszy raz na jednym poziomie edukacyjnym spotkają się uczniowie kończący różne programy szkolne.
Psychologia społeczna od dawna wie, że jeśli podzielimy ludzi na dwie grupy, to niezależnie od powodu podziału, obie grupy szybko staną w opozycji do siebie. Pojawi się podejrzliwość, brak zaufania, często niezdrowa rywalizacja.

Więcej informacjji

Starszaki w mojej szkole
Zmieniająca się forma szkolnictwa stwarza nowe potrzeby wsparcia nauczycieli w zakresie pracy z uczniami w innym niż do tej pory wieku, z innymi trudnościami oraz potrzebami. Pojawienie się nastolatków w szkołach podstawowych może budzić obawy dotyczące pracy wychowawczej z młodzieżą. Proponowane szkolenie obejmuje poszerzenie wiedzy o specyfice trudności wieku dojrzewania, charakterystyce buntu młodzieńczego oraz sposobów radzenia sobie z nim. Nauczyciel pozna sposoby reagowania na buntownicze zachowania, dowie się jak skutecznie porozumiewać się z nastolatkiem oraz jakie komunikaty może usłyszeć od młodzieży.
RAZEM przeciw AGRESJI
Agresja sama w sobie i w swych wielu przejawach zaskakuje i niepokoi coraz nowymi manifestacjami, jej skala przeraża. Na problem zwracają uwagę wszyscy obserwatorzy życia społecznego, walkę z nią w swych priorytetach umieszcza i Kuratorium i Ministerstwo. Przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów i szkoleń na ten temat, setki konsultacji psychologicznych i spotkań terapeutycznych, podczas których mówiliśmy o agresji, spotykaliśmy się z jej ofiarami, a także pomagaliśmy osobom przejawiającym postawy agresywne. Dzięki szkoleniu nauczyciel zwiększy świadomość mechanizmów powstawania zachowań agresywnych, ich złożoności i ich przenikania się. Poszerzy swoją wiedzę na temat społecznych i osobowościowych mechanizmów powstawania zachowań agresywnych. Nauczyciel nauczy się używać narzędzi oraz form pracy indywidualnej i grupowej powstrzymujących falę agresji oraz nabędzie umiejętności rozpoznania potencjalnych ofiar i agresorów w środowisku szkolnym.
Jeszcze tylko 5 minut i wyłączam
Ośrodek RAZEM w 2011 roku przeprowadził badania wśród młodzieży województwa pomorskiego na temat korzystania z Internetu. Wyniki dostarczyły nam realnej wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi stykają się młodzi ludzie w świecie wirtualnym, a potem często w także w tym realnym.W roku 2015 ponowiliśmy badania w Gdyni. Dzięki tym wynikom i bieżącej aktualizacji wiedzy chcemy przekazać jak najbardziej aktualną wiedzę na temat zachowań związanych z Internetem wśród młodzieży ze szkół w województwie pomorskim. Nauczyciel pozna narzędzie do oceny uzależnienia, dowie się o realnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci, a także zapozna się z narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie potrafił rozpoznać cyberprzemoc i adekwatnie zareagować w oparciu o procedury i przepisy prawne.
Ja nic nie brałem…
Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy szkolenie rady pedagogicznej na temat używek występujących wśród młodzieży takich jak dopalacze, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana a także alkohol. Szkolenie ma na celu zobrazowanie faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych z przyjmowaniem przez młodzież używek. Grono pedagogiczne pozna mechanizmy, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Nauczyciel podniesie swoją świadomość na temat miejsc w Internecie stanowiących zagrożenie dla młodzieży szukającej recepty na odurzenie, oraz nauczy się adekwatnie i skutecznie reagować w przypadku zauważenia zagrożenia wśród podopiecznych.
Mój uczeń ma opinię
Problem używek wśród młodzieży jest niezwykle powszechny. W związku z tym proponujemy szkolenie rady pedagogicznej na temat używek występujących wśród młodzieży takich jak dopalacze, e-papierosy, narkotyki m.in. marihuana a także alkohol. Szkolenie ma na celu zobrazowanie faktycznych problemów oraz zagrożeń związanych z przyjmowaniem przez młodzież używek. Grono pedagogiczne pozna mechanizmy, które powodują, iż młodzi ludzie wchodzą w świat uzależnień. Nauczyciel podniesie swoją świadomość na temat miejsc w Internecie stanowiących zagrożenie dla młodzieży szukającej recepty na odurzenie, oraz nauczy się adekwatnie i skutecznie reagować w przypadku zauważenia zagrożenia wśród podopiecznych.

NieZgraneZmysły
Nasze zmysły kształtują się już w trakcie życia płodowego. Prawidłowe wzajemne oddziaływanie zmysłów jest niezbędne do właściwej interpretacji bodźców napływających z zewnątrz i co za tym idzie odpowiedniej reakcji. To właśnie dzięki prawidłowej integracji człowiek może funkcjonować w otaczającym świecie i realizować z powodzeniem zadania, które ma do wykonania. Co jednak w przypadku, gdy rozwój zmysłów nie przebiega w sposób prawidłowy? Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku szkolnym są różne, między innymi: trudności w czynnościach samoobsługowych, problemy z pisaniem i rysowaniem, szybkie męczenie się, szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań, długim siedzeniu w ławce, unikanie gier zespołowych, kłopoty z planowaniem złożonych czynności, kłopoty z koncentracją, problemy w nauce czytania, wycofywanie się, agresja, frustracja, mała odporność na ponoszone porażki, a w rezultacie bardzo niskie poczucie własnej wartości. Celem szkolenia jest odpowiedź na pytanie – czym jest integracja sensoryczna, jak zaburzenie SI może wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole, oraz w jaki sposób szkoła może pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zdrowo jem, więcej wiem
Problem zdrowego odżywiania oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży staje się coraz powszechniejszy. Aby utrzymać wysoką samoocenę, efektywność w działaniu, energię do nauki i pracy dzieci i młodzież potrzebują wsparcia dorosłych w tematyce zasad odżywiania, zdrowych nawyków oraz profilaktyce zaburzeń odżywiania. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się w jaki sposób rozmawiać z uczniami o odżywianiu, już od najmłodszych lat w szkole oraz jakie przeszkody mogą się pojawić w edukacji żywieniowej. Grono pedagogiczne pozna zagrożenia jakie towarzyszą nieprawidłowemu odżywianiu oraz poszerzy wiedzę na temat zaburzeń odżywiania.

Coaching dla nauczyciela
Osiągnięcie kompromisu pomiędzy rodzicem a nauczycielem niejednokrotnie jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla jednej jak i drugiej strony. Powodem tego jest niewystarczające zrozumienie wzajemnych potrzeb, a także pomijanie tak ważnego aspektu jakim jest aktywne słuchanie. Szkolenie ma na celu zaproponowanie prostych, a zarazem efektywnych sposobów nawiązania odpowiedniej rozmowy i osiągnięcia wspólnego celu podczas spotkania. Poza tym nauczyciel poszerzy swoją wiedzę na temat zasad efektywnej komunikacji, określi swój sposób komunikowania się, a także zdobędzie umiejętności rozmowy z różnymi typami psychologicznymi rodziców.

Seksualność moich uczniów
U młodzieży nastąpił wzrost zachowań seksualnych. Dorosłym trudno jest rozmawiać z nastolatkami o seksie. A warto, bo inaczej dziecko i tak znajdzie informacje: w Internecie albo od znajomych. Tyle, że nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek sobie poradził w różnych sytuacjach. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju i seksualności dzieci i młodzież, a szczególnie profilaktyki przedwczesnej seksualizacji i agresji seksualnej. Nauczyciel dowie się jakie występują ryzykowne zachowania sfery seksualnej młodzieży oraz jak im przeciwdziałać. Nieodłącznym elementem szkolenia jest pokazanie jak rozmawiać z nastolatkami na wrażliwe dla nich tematy, aby młodzież chciała otworzyć się przed dorosłymi.  

Zanim będzie za późno
Kiedyś uważano, że na depresję cierpią jedynie dorośli. Depresji u dzieci i młodzieży nie zauważono dlatego, że nikt nie pytał dzieci o ich uczucia. Świadomość ludzi dorosłych na temat specyfiki oraz skali zjawiska jest kluczowym elementem w reagowaniu i udzielaniu pomocy młodzieży w stanie obniżonego nastroju lub depresji. Szkolenie ma na celu ułatwić rozpoznawanie pierwszych sygnałów świadczących o problemach emocjonalnych młodych ludzi oraz zwiększyć świadomość zagrożeń z nich wynikających. Nauczyciele mają szansę wypracować wspólne metody pomocy nastolatkom w przypadku problemów życiowych oraz procedury szkolne pozytywnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Gdyby mi się chciało, to ja bym wszystko
Wypalenie zawodowe to stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub uczuciowego. Dla pracownika oznacza utratę motywacji do działania, obniżenie efektywności oraz brak satysfakcji z dotychczas wykonywanej pracy. Podczas szkolenia nauczyciel dowie się czym jest stres zawodowy i mechanizmy powstawania stresu zawodowego, oraz pozna techniki radzenia sobie ze stresem. Szkolenie daje szansę na autorefleksję oraz analizę indywidualnych źródeł stresu zawodowego i negatywnych skutków stresu.