Szkoła dla rodziców

Już w styczniu w Ośrodku Razem rusza SZKOŁA DLA RODZICÓW – cykl zajęć skierowanych do rodziców, którzy aktywnie poszukują możliwości rozwoju własnych umiejętności w budowaniu relacji z własnymi dziećmi.

Warsztaty dają możliwość „na własnej skórze” przekonać się, jak ważne są takie umiejętności, jak aktywne, wspierające słuchanie, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć. Dzięki temu potrafią zrozumieć perspektywę dziecka i skuteczniej radzić sobie w codziennych sytuacjach.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

 • Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole.
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
 • Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Tematyka poszczególnych spotkań obejmuje. Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny:

Spotkanie 1
Integracja grupy.
Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań.

Spotkanie 2
Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach swoich.
Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach dziecka.

Spotkanie 3
Zachęcanie dzieci do współpracy.
Wspólne rozwiązywanie konfliktów.

Spotkanie 4
Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.
Wspieranie samodzielności dziecka.

Spotkanie 5
Uwalnianie ich od grania ról.
Wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Spotkania będą odbywały się w soboty.

Od godziny 10.00 do godziny 14.00 w 5 blokach spotkaniowych. Każde spotkanie szkoleniowe składa się z 2 bloków tematycznych po 2 godziny każdy.

Łącznie będzie to 20 godzin szkoleniowych!

Ogólny koszt uczestnictwa w Szkole dla rodziców wynosi: 400 zł, czyli za jedno 4 godzinne spotkanie to tylko 80zł.

Zapisy poprzez mail: razem@razem.pl