Superwizja

Superwizja jest formą wzajemnej wymiany doświadczeń oraz pomocy w pracy wychowawczej.

Oferta skierowana jest do nauczycieli, którzy chcieliby:

  • poszerzyć swój warsztat wychowawczy
  • pragną lepiej rozumieć dzieci i młodzież, w obszarze ich potrzeb, deficytów, zasobów, relacji i sposobów komunikowania
  • potrzebujesz wsparcia w przeżywanych trudnościach zawodowych

 

Superwizja stwarza przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, wspólnego zastanawiania się nad źródłami trudności, szukania istoty problemu, dochodzenia do nowych rozwiązań.
Spotkania superwizyjne przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w formach pozaszkolnych.

Podczas superwizji dzielimy się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się swojej pracy, problemom, słuchamy stawianych przez innych pytań, a także skierowanych do nas informacji o naszej pracy.
Spotkania grypy superwizyjnej odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Ośrodka RAZEM, przy
ul. Pomorskiej 39/41.
W grupie bierze udział do dwunastu osób.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym razem@razem.pl