Starszaki w mojej klasie

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych
Starszaki w mojej klasie

 

 

Reforma edukacji, która w minionym roku zapoczątkowała restrukturyzację wielu szkół podstawowych, stała się faktem. W przyszłym roku szkolnym w podstawówkach będą także klasy ósme.

Wielu nauczycieli szkoły podstawowej, a już na pewno wychowawcy, zastanawia się czy są dobrze przygotowani do pracy już nie tylko z dziećmi, ale także z młodzieżą.
Młodzieżą, która ma swoje specyficzne dla wieku problemy, wyzwania, nowe, często niebezpieczne zainteresowania w ciągłej potrzebie eksperymentowania na i ze wszystkim.

Wielu nauczycieli, szczególnie uczących do tej pory w klasach IV – VI, mierzy się z ważnymi pytaniami:

 • jak przezwyciężyć stres związany z egzaminem ośmioklasisty w obliczu chaosu i ścisku podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
 • jak stawić czoła wyzwaniom wieku nastoletniego, okresowi dojrzewania i buntowi adolescentów, z którymi do tej pory mierzyli się nauczyciele w gimnazjum,
 • jak dostosować pracę metodyczną do nowego oblicza szkoły podstawowej po reformie,
 • jak zmodyfikować metody pracy, aby były atrakcyjne dla uczniów starszych klas?

 

Szkolenie “Starszaki w mojej szkole” nie tylko przyniesie odpowiedź na wiele nurtujących pytań w kwestii pracy metodycznej, ale także pozwoli nauczycielom skutecznie pracować wychowawczo w momentach: buntu, kryzysu lub konfliktu rówieśniczego.
Warsztat ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy z młodzieżą wkraczającą w kryzys rozwojowy wieku nastoletniego.

Korzyści dla nauczyciela biorącego udział w szkoleniu:

 • zrozumienie specyfiki kryzysu rozwojowego wieku nastoletniego
 • poznanie technik pracy wychowawczej z młodzieżą
 • podniesienie kompetencji osobistych
 • ułatwienie pracy wychowawczej
 • poszerzenie umiejętności komunikacji w kontekście pracy z nastolatkami
 • wiedza na temat buntu, środowiska rówieśniczego, konfliktów i kryzysów psychicznych nastolatków
 • poznanie specyficznego kodu i świata nastolatków
 • poczucie bycia gotowym na zmiany w pracy wychowawczej