Projekty

Tworzymy wspólne projekty ze szkołami

 

Nasz ośrodek jest częścią organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie In gremio) dzięki czemu finansowanie warsztatów i szkoleń można uzyskać tworząc wspólne projekty, które finansowane będą bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, starostwa).

Pozwala to na uzyskanie przez szkołę dodatkowych środków na kształcenie. W ramach współpracy razem opracowujemy projekt, tworzymy dokumentację (małe granty, tryb 19a lub w ramach budżetów partycypacyjnych).

Jeśli nie wiecie Państwo jak napisać projekt, a potrzebujecie finansowania szkoleń dla młodzieży, nauczycieli czy rodziców, my taki projekt napiszemy i poprowadzimy szkolenia, które potrzebujecie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: razem@razem.pl lub dzwoniąc na numer 58 620 91 99