Nasi specjaliści

Poznaj zespół naszych specjalistów

Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny RAZEM jest niepubliczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną o uprawnieniach poradni publicznej.

Ośrodek powstał w 1998 roku. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie In gremio. W Ośrodku pracują specjaliści z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego, edukacji obywatelskiej.

Pomagamy rozwiązać różne, w tym najtrudniejsze problemy: życiowe, wychowawcze, zawodowe. Prowadzimy działalność: diagnostyczną, terapeutyczną, szkoleniową, profilaktyczną oraz informacyjną.

Nasza oferta skierowana jest do szkół, rodziców oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Przez lata swej działalności Ośrodek zrealizował wiele niekonwencjonalnych projektów i przedsięwzięć.

Stałym elementem naszej oferty są konferencje np. Stop Cyberprzemocy!, Były dopalacze, są leki z apteki, „Nie tylko doplacze”, „Doły. Depresja dzieci i młodzieży” oraz z cyklu RAZEM o… . (RAZEM o agresji, RAZEM o infoholizmie, RAZEM o sektach).
Wysoka jakość usług, oparta na wypracowanych przez lata standardach sprawia, iż z usług naszych specjalistów korzystają klienci z całej Polski.

Paweł Brzeziński – Dyrektor Ośrodka RAZEM
Pracuję głównie w nurcie terapii Ericksonowkiej oraz systemowej terapii rodzin, pozostawiając także sporo miejsca dla myślenia hellingerowskiego.

Ewa Boniec – psycholog
Zajmuję się badaniem i diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Prowadzę warsztaty i szkolenia w placówkach edukacyjnych.

Katarzyna Sekuła – psycholog
Zajmuję się terapią dorosłych, dzieci i młodzieży w nurcie systemowym. Podsiadam wiedzę i doświadczenie z zakresu interwencji kryzysowej.

Kamila Cyran – psycholog
Zajmuję się badaniami psychologicznymi oraz prowadzę szkolenia dla dzieci i młodzieży.

Izabela Piotrowska – psycholog i arteterapeuta
Pracuję w nurcie terapii Ericksonowskiej,opierając się na zasobach wewnętrznych klienta. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Marzanna Mróz – pedagog, terapeuta zajęciowy
Posiadam wieloletnie doświadczenie w poradnictwie pedagogiczno – psychologicznym oraz pracy edukacyjnej.

Andreas Wulgaris

Andreas Wulgaris – dietetyk
Zajmuję się szeroko pojętą edukacją w zakresie wychowania prozdrowotnego. Interesuję się dietetyką oraz tematyką związaną z przemianami społeczno-kulturowowymi.

Beata Stenzel – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej
Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy  zakresie terapii pedagogicznej oraz jestem doradcą zawodowym.

Dorota Kotwicka
Jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, psychoterapeutą. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń związanych z tematyką psychologiczno-pedagogiczną.

Ela Juszczyk – psycholog
Od 1993 zajmuje się pomocą psychologiczną , a od 2007 prowadzi warsztaty „Ustawienia rodzinne”.

Justyna Nerowska – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej
Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela z dziećmi na poziomie 0-3 oraz w zakresie terapii pedagogicznej.

Izabela Łasińska – pedagog, logopeda, dietetyk
Jestem absolwentkę pedagogiki i logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela z dziećmi na poziomie 0-3 oraz w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Jakub Ubych – informatyk
Zajmuje się tematyką zagrożeń z zakresu nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Ekspert w dziedzinie cyberprzemocy.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Poszukujemy specjalistów, którzy są pełni pasji, podczas wykonywania swoich obowiązków.
Prześlij nam swoje CV na adres:

 

razem@razem.pl