Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Największą wartością podczas budowania własnej ścieżki kariery jest świadomość posiadanych umiejętności i kompetencji. Świadomość ta to także znajomość własnych ograniczeń i szans na rynku. Aby ją zbudować i rozwijać należy poznać własne zasoby, zalety, a także wady.

Młodzież i rodzice coraz częściej stają przez wyzwaniem wyboru dalszego etapu kształcenia, a potem odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ośrodek Razem opracował wielopłaszczyznowy system wsparcia zarówno dla młodzieży jak i dla rodziców, a także pedagogów.

 

W ramach działań doradczych oferujemy:

 

Spotkania indywidualne

Konsultacje polegają na analizie potencjału zawodowego.

W pierwszym kroku następuje rozmowa diagnozująco-wspierająca nakreślająca zainteresowania dziecka, a także jego plany przyszłościowe.

Kolejny krok to badanie możliwości. Wspólnie z doradcą młodzież rozpoznaje, co umie i lubi robić najbardziej. Dzięki temu, ukazywane są indywidualne propozycje drogi orientacji zawodowej, oparte o szeroką diagnozę możliwości, uzdolnień i umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej.

 

Warsztaty klasowe

Warsztaty klasowe przeznaczone są dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczestnicząc w szkoleniu uczeń zyskuje podstawowe wiadomości z zakresu dokonywania własnej orientacji zawodowej, oceni swoje możliwości i umiejętności, a także nabędzie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, indywidualnie dopasowujemy tematykę szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Podczas spotkań z rodzicami omawiane są sposoby wspierania dotyczące podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież.

Na spotkaniu rodzic dowie się także na temat prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia ich dzieci. Poza tym zyska podstawowe wiadomości z zakresu trendów na rynku pracy.

Nauczyciel, biorąc udział w szkoleniu dowie się o możliwościach wsparcia w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. Pozna metody doradztwa zawodowego, które może realizować w ramach lekcji wychowawczych i innych przedmiotów szkolnych.