Cyberprzemoc – „Jeszcze pięć minut i wyłączam”

Szkolenie dla rady pedagogicznej

 

Dlaczego ta oferta mnie zainteresuje?
Ośrodek RAZEM w 2011 roku przeprowadził badania wśród młodzieży województwa pomorskiego na temat korzystania z Internetu. Wyniki tych badań stanowią źródło aktualnej wiedzy na temat zachowań młodzieży związanych z Internetem. Dostarczyły nam także realnej wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi stykają się młodzi ludzie w świecie wirtualnym, a potem często w także w tym realnym.

W roku 2015 ponowiliśmy badania w Gdyni. Wyniki szokują. Stop cyberprzemocy
 
Co nauczyciel zyskuje uczestnicząc w szkoleniu:
 • zdobędzie aktualną wiedzę na temat zachowań związanych z Internetem wśród młodzieży ze szkół w województwie pomorskim
 • pozna narzędzia do oceny uzależnienia
 • pozna realne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci
 • dowie się jak komunikować się z uczniami na temat zachowania w Internecie
 • dowie się jak monitorować i kontrolować korzystanie z sieci
 • nauczy się stosować narzędzia zapewniające bezpieczeństwo
 • pozna procedury i przepisy prawne związane z cybeprzemocą
 • będzie potrafił rozpoznać cybeprzemoc i adekwatnie zareagować
 • pozna możliwe formy pracy profilaktycznej w szkole

 

To szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów: psychologa oraz informatyka. Dzięki temu zyskujecie Państwo pełny zakres wiedzy z tematu cybeprzemocy, stalkingu oraz uzależnień od Internetu.
Szkolenie trwa 1,5h i prowadzone jest w formie interaktywnej prezentacji.

 

smart-phone-addictionSlide

 

Warsztaty dla młodzieży

Nie daj się złapać w Sieć! O cyperprzemocy i uzależnieniu od Internetu.
Dlaczego ta oferta zainteresuje uczniów?
Wraz z rozwojem mediów elektronicznych i wzrostem ich popularności, problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtulany. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że dziecko jest na nie bardzo podatne. Często sami rodzice nie mają świadomości tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka. Dzięki fachowej wiedzy i nauce odpowiednich umiejętności, młodzież jest w stanie rozpoznać zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować.
 
Co uczeń zyskuje uczestnicząc w szkoleniu:
 • dowie się, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej przejawy
 • uświadomi sobie, jakie mogą być konsekwencje przemocy w Internecie dla sprawcy i ofiary
 • nauczy się, jak bronić się przed przemocą w Internecie oraz otrzyma konkretne informacje, gdzie szukać pomocy
 • uświadomi sobie, jakie są mechanizmy uzależnienia od Internetu
 • będzie w stanie zdiagnozować u siebie stopień zagrożenia uzależnieniem
 • dowie się, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia uzależnieniem od Internetu
 • nabierze umiejętności rozpoznawania oraz asertywnego reagowania na zagrożenia płynące z sieci.
 
Warsztat prowadzony jest przez dwie godziny lekcyjne. Treści oraz sposób prowadzenia dostosowane są do poziomu szkolnego odbiorców.